Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

TECC

Tactical Emergency Casualty Care

Velkommen til TECC Danmark​

TECC står for Tactical Emergency Casualty Care og er et konceptkursus ligesom AMLS og PHTLS. Det har til formål at klæde indsatspersonel/præhospitalt mandskab på, til at kunne håndtere at blive indsat på et skadested, som kun kan opnå betegnelsen ”sikkert nok”. Der tages udgangspunkt i PHTLS principper og de militære taktiske principper, som er tilrettet den civile verden.

Kurset vil give dig en taktisk medicinsk forståelse. Samt mulighed for at træne taktisk relevante færdigheder.

Historien om TCCC/ TECC - kort fortalt​

TCCC* startede første gang i 1993, efter et projekt fortaget af Naval Special Warefare Command. Det blev publiceret i Military Medicine i 1996.

Det første TCCC* kursus var i 1996 hos Undersea Medical Officer. Kort efter blev det en del af SEAL´s uddannelse.

Siden der, er TCCC* blevet global, med stor erfaring fra krigene i Irak og Afghanistan.

I 1999 blev TCCC* en del af PHTLS (vers. 4). TCCC er det eneste battlefield trauma care guidelines, der er blevet godkendt af American College of Surgeons Committee on Trauma, National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) og U.S Department of Defense.

TCCC/ TECC opdateres hvert 4. År sammen med PHTLS bogen, dog vil der komme løbende opdateringer på PHTLS og Military Health Systems hjemmesider, da der løbende kommer meget evidens, forskning samt artikler på området.

Grundet det ændret trusselsbillede i dag, og mange terrorhændelser rundt omkring i verden, er TECC kurset med til give indsatspersonalet en taktisk medicinsk forståelse. Kurset tager udgangspunkt i TCCC og erfaringer fra den civile verden.

*TCCC Tactical Combat Casualty Care