Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

AMLS

Advanced Medical Life Support

Velkommen til AMLS Danmark

AMLS er for den akutte medicinske og kirurgiske patient, hvad PHTLS* er for traumepatienten. Derfor gennemføres der nu AMLS kurser i Danmark

*PreHospital Trauma Life Support

AMLS gør gennem teori og praktiske øvelser deltagerne i stand til at vurdere og behandle komplekse akutte medicinske og kirurgiske patienter.

Målgruppen er:

  • Reddere
  • Medics
  • Sygeplejersker
  • Læger
  • Sundhedsfaglige, der håndterer akut syge patienter

Historien om AMLS Danmark - kort fortalt​

Af Thomas Lynge Andersen, Paramediciner, tidligere National Koordinator og projektleder - stifter af  AMLS Danmark i 2015.

Kurset Advanced Medical Life Support Provider har været gennemført i lande rundt om Danmark i flere år og enkelte ambulancefolk og sygeplejersker er kommet hjem med et bevis og med en viden om en metode, der ved genfortælling har fået flere og flere til at tage til udlandet for at få det samme udbytte.

På ambulancebehandleruddannelsen på Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (tidligere Dansk Institut for Medicinsk Simulation) har flere af principperne været integreret på uddannelsen siden 2008, da den daværende kursusleder havde været observatør på et AMLS-kursus og bl.a. erkendt, at kurset kunne nedsætte risikoen for fiksationsfejl.

Dette gjorde, at jeg selv blev nysgerrig og i 2011 tog jeg til Norge og gennemførte kurset med en uundværlig tolkebistand af en medkursist – en dansk paramediciner, der havde boet i Norge mens han gennemførte paramedicineruddannelsen.

Hjemkommet begyndte jeg via mit netværk et forsøg på at overbevise de rette personer om, at kurset havde en berettigelse i Danmark, men strandede på, at en opstart ville være en stor investering.

Projektet blev lagt i skuffen – gemt men ikke glemt, og heldigvis ville skæbnen at flere og flere, især reddere, tog til Irland på kurset. Nogle var så heldige at få kurset betalt af forskellige kompetencefonde, som ved den positive omtale om det indholdsrige kursus, havde kurset på listen over relevant efter- og videreuddannelse.

PHTLS Danmarks bestyrelse, der ligesom AMLS, har National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) i USA som moderorganisation, henvendte sig i 2012 til mig, da det var kommet dem for øre, at jeg havde et skuffeprojekt, som organisationen PHTLS nu var klar til at forsøge opstartet.

Trygfonden blev ansøgt – og bevilgede midler til at gennemføre opstarten, og projektet med at skabe AMLS Danmark var nu skudt i gang.

AMLS Irland blev naturligt valgt som samarbejdspartner, og med en velvillig assistance fra National Coordinator Chris O’Connor er vi nu klar til at lære endnu flere sundhedsprofessionelle de metoder og algoritmer, der har betydet en forskel for mange af os, der til daglig står med akut dårlige medicinske patienter.

Så med en stor arbejdsindsats fra mange, og en måske større indsats fra endnu flere i at udbrede kendskabet til kurset. Samt udbrede de algoritmer, der kan betyde en forskel for den patientkategori, der fylder mest i sundhedssystemet, så er AMLS Danmark klar til at byde velkommen til et kursus for både reddere, sygeplejersker, læger og andre.

Et kursus som vil udfylde det hul, der har været på paletten af konceptkurser.​