Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

PHTLS

Pre-Hospital Trauma Life Support

Velkommen til PHTLS Danmark

I 1976 blev en amerikansk ortopædkirurg udsat for en ulykke, hvor han med sin familie styrtede ned i et mindre privatfly. 


Oplevelsen af utilstrækkelighed og mangel på systematik i behandlingen af hans familie på et lille sygehus i Nebraska medførte, at han sammen med kolleger startede kurser i traumatologi.

 • Hurtigt blev denne undervisning adopteret af American College of Surgeons, der tiltetrelagde ATLS® (Advanced Trauma Life Support) kurset.

Nogle år efter ATLS® blev PHTLS® startet op i samarbejde med NAEMT. Idéen var at benytte ATLS® principperne prehospitalt og dermed sikre patienterne en systematisk, ensartet og optimal behandling af redningsmandskabet ind til hospitalet. Hermed er patienterne sikret en behandling som følger de samme principper fra start til slut i behandlingsforløbet.

I dag bliver PHTLS brugt i 57 forskellige lande og kom til Danmark i 2002.

I Danmark er PHTLS, som det eneste land i verden, en obligatorisk del af Ambulanceuddannelsen.

Formål

PHTLS-kursets formål er at styrke den viden og de færdigheder som anvendes under den præhospitale indsats, for på den måde at sikre traumepatienter de bedste vilkår med henblik på overlevelse og førlighed.

PHTLS-programmet sørger hele tiden for at udvikle og tilpasse sig i forhold til den udvikling og forskning, der sker på traumeområdet og er i dag en obligatorisk del af uddannelsen til ambulancebehandler.

PHTLS kursusindhold

 • Ankomst til skadested "Scene safe".
 • Kinematik ved traumer.
 • Prioritering efter ABC-model.
 • Håndtering af luftveje på traumepatienter.
 • Den "kritiske" traumepatient.
 • Skånsom optagning af traumepatienter.
 • Chok og væskebehandling.
 • Når børn og ældre bliver traumepatienter.
 • Prioritering efter traumescore.
 • Sikkerhed ved ulykker.

Der benyttes en meget udførlig og gennemarbejdet bog med illustrationer af PHTLS' principper og fysiologi/anatomi. Det er meget vigtigt at have læst og forstået bogen før deltagelse i PHTLS kurset. Bogen er nu nået til udgave nr. 9. Alle AV-midler er Power Point slides med flotte billeder og grafik m.m, som understøtter tekst og grafik i bogen og er alle oversat til dansk.

Kurset strækker sig over 2 dage.

Målgruppe

Kategori 1:

Grupper som opfylder kvalifikations kravet:

 • Sundheds fagligt personale, som arbejder præhospitalt, herunder: 
  • Sygeplejersker på akutbiler

  • Paramediciner
  • Ambulancebehandler
  • Lægeassistenter på akut-lægebil
  • Læger på akut-lægebil
  • Deltagere på udryknings-hold (læger og sygeplejersker)

Kategori 2:

Eksempler på andre grupper med sundhedsmæssig baggrund og behov:

 • Politiet
 • Beredskab – lufthavne
 • Sygeplejersker – boreplatforme
 • Røde Kors
 • Beredskabscentre
 • Samaritter
 • Læger/sygeplejersker uden præhospitalt arbejde
 • Udsendte medarbejdere – f.eks. krigs-zoner

I forbindelse med afholdelse af kurser for ”andre grupper"( kategori 2 ) vil det være PHTLS Danmark som vil vurdere, hvorvidt ansøgerne kan opfylde krav om kvalifikationer.